Czym jest EKOINKUBATOR?

EKOINKUBATOR to fundusz kapitałowy Grupy EDORADCA, inwestujący w branży czystych technologii.

Oferta EKOINKUBATORA obejmuje zaangażowanie kapitałowe w realizację przedsięwzięcia do wysokości 1 mln zł i wsparcie know-how oraz doradztwo merytoryczne, biznesowe i techniczne. Jego celem jest finansowe i doradcze wsparcie pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań w sferze czystych technologii, bedących we wczesnej fazie istnienia (start-up). Dowiedz się więcej >>

Kryteria inwestycyjne

W obszarze zainteresowań funduszu znajdują się projekty z zakresu ochrony środowiska, ekologii, recyklingu, energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, energetyki wodnej, energii z biomasy, energetyki biogazowej oraz usług dla branży OZE.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców działających w branży czystych technologii lub w jej otoczeniu oraz inżynierów, technologów oraz ekspertów z branży .

 

Zgłoś projekt

Inwestycja kapitałowa

Zgłoś dzisiaj swój pomysł – do realizacji Twoich planów biznesowych wiedzie prosta droga:

Etap I – Zgłoszenie i analiza projektu
Etap II – Inkubacja projektu
Etap III – Dokapitalizowanie projektu
Etap IV – Realizacja przedsięwzięcia

 

Zgłoś projekt

Współpraca i wsparcie

Pomysłodawcy, których projekty zostaną ocenione na etapie preinkubacji jako najlepsze, tzn. będą zapowiadały największe szanse na komercyjny sukces, zaproszeni zostaną do zawarcia z EKOINKUBATOREM umowy inwestycyjnej.

Dla celów projektu zostanie zawiązana nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udział zainwestowanego kapitału do 1 mln zł.

 

Zgłoś projekt

Warunki wejścia

Pomysłodawcy, których projekty zostaną ocenione na etapie preinkubacji jako najlepsze, tzn. będą zapowiadały największe szanse na komercyjny sukces, zaproszeni zostaną do zawarcia z EKOINKUBATOREM umowy inwestycyjnej.

 

Zgłoś projekt

innowacyjna_gospodarka edoradca

 

ue
KAPITAŁ ZOSTAŁ POZYSKANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (DZIAŁANIE 3.1 PO IG INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ) WDRAŻANEGO PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI